مقاله ارتباط اضافه وزن با لپتين، انسولين و sdLDL پلاسما در افراد بالاي ۲۰ سال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران) از صفحه ۳۹۰ تا ۳۹۶ منتشر شده است.
نام: ارتباط اضافه وزن با لپتين، انسولين و sdLDL پلاسما در افراد بالاي ۲۰ سال
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لپتين
مقاله انسولين
مقاله sdLDL
مقاله چاقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجم افشار اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري صدرالدين
جناب آقای / سرکار خانم: فولادساز كوروش
جناب آقای / سرکار خانم: مظلوم زاده سعيده
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي فرانك
جناب آقای / سرکار خانم: اوسط ملتي علي
جناب آقای / سرکار خانم: حسين نژاد آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: چاقي از دغدغه هاي مهم نظام سلامت در دنياي امروز است.اين اختلال در نتيجه عدم بالانس در تنظيم اشتها ومتابوليسم انرژي است. مسيرهاي انتقال پيام لپتين به همراه انسولين در مغز شامل جنبه هاي کنترل مثبت ومنفي از دريافت غذايي و متابوليسم انرژي مي باشد. هدف اين مطالعه ارزيابي sdLDL و لپتين و انسولين بطور همزمان و ارتباط آنها با اضافه وزن مي باشد.
مواد و روشها: اين مطالعه بصورت موردي شاهدي در افراد سالم مراجعه کننده به آزمابشگاه بوعلي زنجان انجام شد.مجموعا ۲۱۳ نفر از افراد بالاي ۲۰سال شامل ۱۲۲ نفر با شاخص توده بدني بزرگتر و مساوي ۲۵ بعنوان گروه مورد ، و ۹۱ نفر با شاخص توده بدني کوچکتر از ۲۵ به عنوان گروه شاهد مورد بررسي قرار گرفته، اندازه گيري قد و وزن و فشارخون و دور کمردر اين افراد انجام شد و پس از خونگيري،اندازه گيري کمي لپتين و انسولين سرم با روش الايزا و اندازه گيري sdLDL با روش ستوني و ميزان قندخون،تري گليسيريد، کلسترول وHDL  سرم نيز با روشهاي آنزيمي انجام شد.
يافته ها: بررسي همبستگي اين عوامل با شاخص توده بدني نشان داد که هر کدام ازعوامل باشاخص توده بدني ارتباط دارند اما در آناليز رگرسيون لجستيک نشان داد که تنها سن، جنس، تري گليسيريد و دور کمر بصورت مستقل با اضافه وزن ارتباط داشتند.
نتيجه گيري: از مجموع متغيرهاي اندازه گيري شده، تنها ميزان تري گليسيريد و دور کمر از عوامل مستقل مرتبط با چاقي بوده و ساير متغيرها با اينکه ارتباط مستقيمي با شاخص توده بدني داشتند ولي تاثير آنها وابسته به سن و جنس بوده و بطور مستقل ارتباطي با چاقي ندارند.