مقاله ارتباط انتشار پرتو X سخت با الکترون هاي گريزان در توکامک دماوند که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم و فنون هسته اي از صفحه ۱۷ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: ارتباط انتشار پرتو X سخت با الکترون هاي گريزان در توکامک دماوند
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرتو X سخت
مقاله الکترون گريزان
مقاله توکامک
مقاله از هم گسيختگي پلاسما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مصلحي فرد محمود
جناب آقای / سرکار خانم: علي نژاد ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انتشار پرتو X سخت در توکامک دماوند، هم زمان با تحول زماني جريان پلاسما و ولتاژ حلقه، مورد بررسي قرار گرفته است. در اين کار تجربي شات هايي را در نظر گرفته ايم که در آن ها جريان پلاسما از ۱۷ تا ۳۲kA تغيير مي کرد. تحول زماني جريان پلاسما تا مرحله ي گسيختگي، تحول زماني ولتاژ حلقه و پرتو X منتشره تجزيه و تحليل شده است. در جريان هاي کم تر از ۲۰kA پرتو X سخت به هنگام مرحله گسيختگي مشاهده مي شود و مدت دوام تخليه کم تر از ۱۰ms مي باشد، ولي براي جريان هاي پلاسماي بيش تر از ۲۰kA، پرتو X سخت از شروع تخليه تا گسيختگي پلاسما که حدود ۲۰ms طول مي کشد مشاهده مي شود. دو روند توليد الکترون گريزان در اين توکامک ملاحظه مي شود. روند اول مشابه با مشاهدات انجام يافته در ساير توکامک ها و به هنگام گسيختگي است. اين روند با استفاده نظريه دريسر توليد الکترون گريزان، قابل درک است. روند دوم که تقريبا از شروع تا پايان تخليه قابل مشاهده است با پديده بهمن مرتبط مي باشد.