مقاله ارتباط اندازه دولت با توسعه انساني (مقايسه کشورهاي نفتي و کشورهاي در حال توسعه غير نفتي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در رفاه اجتماعي از صفحه ۶۱ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: ارتباط اندازه دولت با توسعه انساني (مقايسه کشورهاي نفتي و کشورهاي در حال توسعه غير نفتي)
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اندازه دولت
مقاله تخمين زن گشتاوري تعميم يافته (GMM)
مقاله توسعه انساني
مقاله مخارج سرمايه گذاري
مقاله مخارج مصرفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عصاري آراني عباس
جناب آقای / سرکار خانم: افضلي ابرقويي وجيهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح مساله: کارايي بخش عمومي در رشد و توسعه اقتصادي و همچنين رفاه اجتماعي همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. اساسا يکي از محور هاي مهم اين مطالعات، تعيين اندازه مطلوب و بهينه دولت است. بدين منظور در اين مقاله به بررسي ارتباط اندازه دولت و توسعه انساني مي پردازيم.
روش: اين بررسي بر اساس اطلاعات و آمار موجود و مدل پانل پويا (Dynamic Panel Data) و با استفاده از تخمين زن گشتاورهاي تعميم يافته (Generalize method of moments)، طي دوره زماني ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۶ انجام شده است.
يافته ها: در بررسي ارتباط بين اندازه دولت و توسعه انساني در کشور هاي نفتي و کشورهاي در حال توسعه غيرنفتي محاسبات ارتباط مثبت مخارج مصرفي و سرمايه گذاري دولت در هر دو گروه از كشورها را نشان مي دهد.
نتايج: اندازه دولت در کشورهاي نفتي بزرگ تر از کشورهاي غيرنفتي است ولي به دلايلي چون عملکرد نامطلوب، پايين بودن کيفيت کالاهاي بخش عمومي و… دولت نتوانسته به صورت بهينه بر توسعه انساني اثرگذار باشد و اثرگذاري دولت در کشورهاي در حال توسعه بيشتر بوده است.