مقاله ارتباط اندازه قطعات يونجه و سطوح مختلف ماده خشک جيره با برخي شاخصهاي متابوليکي و رفتاري مرتبط با سلامت دام در گاوهاي شيرده هلشتاين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشهاي علوم دامي (دانش كشاورزي) از صفحه ۷۷ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: ارتباط اندازه قطعات يونجه و سطوح مختلف ماده خشک جيره با برخي شاخصهاي متابوليکي و رفتاري مرتبط با سلامت دام در گاوهاي شيرده هلشتاين
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسيدوز
مقاله pH شکمبه
مقاله بيکربنات خون
مقاله اندازه ذرات مدفوع
مقاله نوسانات خوراک مصرفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين خاني علي
جناب آقای / سرکار خانم: ولي زاده رضا
جناب آقای / سرکار خانم: وكيلي سيدعليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي برخي شاخص هاي متابوليکي و رفتاري در گاوهاي درگير با اسيدوز، آزمايشي با استفاده از ۸ راس گاو اصيل هلشتاين در اوايل دوره شيردهي و با جيره هاي بر اساس جو انجام گرفت. چهار جيره متفاوت از لحاظ ويژگيهاي فيزيکي در قالب طرح فاکتوريل ۲×۲ با دوسطح اندازه قطعات يونجه خشک (برشهاي ۵ و۲۰ ميليمتر) و دو سطح ماده خشک جيره ( بدون افزودن آب و با افزودن آب تا رسيدن به سطح ۵۰ درصد ماده خشک) بصورت يک طرح چرخشي و جيره هاي کاملا مخلوط در اختيار گاوها قرار گرفت. نتايج آزمايش نشان داد اگرچه اندازه گيري هاي نقطه اي pH شکمبه در دامنه سلامتي قرار داشته (بالاتر از ۵٫۸) و نشان از عدم وجود اسيدوزشکمبه اي در گاوها داشت ولي ساير معيارهاي اندازه گيري شده حاکي از وجود اسيدوز در گاوهاي مورد آزمايش بود. اين معيارها شامل پايين تر بودن بيکربنات خون در گاوهاي آزمايشي (۲۱ در مقابل ۲۴ ميليگرم در دسي ليتر)، ذرات درشت و مواد هضم نشده درمدفوع (اندازه بحراني ذرات ۴ ميليمتر در اين آزمايش در مقابل ۱٫۱۸ ميليمتردر حيوانات سالم)، مصرف اجزاي درشتتر خوراک (انتخاب به نفع اجزاي الک ۱۹ ميليمتري در گاوهاي مصرف کننده علوفه ريز) و نوسانات شديد خوراک مصرفي بود. در مقايسه با اندازه گيري هاي نقطه اي pH شکمبه، مشخصه هاي متابوليکي و رفتاري دام ميتواند بطور موثري در تشخيص دامهاي درگير با اسيدوز مورد استفاده قرار گيرد.