مقاله ارتباط برون متني و درون متني غزليات سعدي و عماد فقيه کرماني (تاثيرپذيري هاي عماد کرماني از سعدي شيرازي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در شعر پژوهي (بوستان ادب – علوم اجتماعي و انساني ) از صفحه ۷۹ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: ارتباط برون متني و درون متني غزليات سعدي و عماد فقيه کرماني (تاثيرپذيري هاي عماد کرماني از سعدي شيرازي)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاثيرپذیري
مقاله خلاقيت
مقاله سعدي
مقاله عماد فقيه
مقاله غزل
مقاله ارتباط درون متني و برون متني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي جهانتيغ مريم
جناب آقای / سرکار خانم: باراني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: دهرامي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هر متن، محل تجمع فرهنگ ها، انديشه ها و باورهايي است که هنگام خوانش، ما را به متون و فرهنگ هاي ديگر رهنمون مي شود. آثار ادبي ميراث بر متون گذشته هستند، بنابراين، متن ها از نظر رو ساخت و ژرف ساخت، از يکديگر تاثير مي پذيرند و آن چه که ما از يک متن در مي يابيم در واقع پيگيري سرنخ هايي از شبکه روابط زباني، تصويري و معنايي متون گذشته و معاصر هنرمند است.
غزليات سعدي که خود گنجينه اي جامع و ارزشمند از پاک ترين احساسات، عواطف و انديشه هاي بشري است، از زمان وي تاکنون همواره زبان حال بيش تر مردم ايران بوده است. به گونه اي که با خواندن هر متني يا انديشه اي، احساس مي شود بين متن اخير و آثار وي، ارتباطي بيروني و دروني وجود دارد و در پاره اي متون، اين ارتباط، ماهيتي تقريبا تقليدي پيدا مي کند، به طوري که اثر پسين، بازسرايي و بازآفريني معنايي از پيش گفته شده در شکل و بافتي تقليدي از شعر سعدي است.
غزليات عماد فقيه کرماني از جمله اين متن هاست که داراي ارتباطي اساسي با غزل سعدي و تاثير پذيرفته از آن است. اين ارتباط، زمينه هاي مختلفي از تقليد، تداعي، تلفيق و وابستگي را دربرمي گيرد. در اين مقاله، سعي بر اين است که با روش تطبيقي-توصيفي، به بررسي کوتاهي از ارتباط بين غزل سعدي و عماد فقيه پرداخته شود.