مقاله ارتباط بين شركت هاي مجازي و فناوري اطلاعات با مديريت ريسك و تاثير متقابل آنها بر يكديگر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۴ در رشد فناوري از صفحه ۴۷ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: ارتباط بين شركت هاي مجازي و فناوري اطلاعات با مديريت ريسك و تاثير متقابل آنها بر يكديگر
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمديان خراساني ايمان
جناب آقای / سرکار خانم: صنيعي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در محيط كسب و كار امروزي، فناوري اطلاعات به عنوان يك فناوري نوين، نقشي كليدي ايفا مي كند. از يك سو به دليل همين نقش كليدي و نيز وجود منابع بسيار گسترده و از سوي ديگر تغييرات بسيار سريع فناوري و محيط كسب و كار، سازمان هاي استفاده كننده از اين فناوري با سطح بالايي از مخاطرات مواجه مي گردند، كه اين امر لزوم استفاده از مديريت ريسك موثر و همه جانبه در حوزه ي فناوري اطلاعات را آشكار مي سازد. در اين مقاله سعي شده است، تا با بررسي ماهيت فناوري اطلاعات و مخاطرات مرتبط با آن، چارچوب مناسبي براي مديريت ريسک در حوزه فناوري اطلاعات معرفي و همچنين کاربرد فناوري اطلاعات به عنوان ابرازي سودمند در زمينه مديريت ريسک بررسي گردد.