مقاله ارتباط بين كمال گرايي، اضطراب و دست يافت مهارت خواندن در انگليسي به عنوان زبان خارجي: مطالعه اي در روان شناسي يادگيري زبان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در جستارهاي زباني از صفحه ۱ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: ارتباط بين كمال گرايي، اضطراب و دست يافت مهارت خواندن در انگليسي به عنوان زبان خارجي: مطالعه اي در روان شناسي يادگيري زبان
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انگليسي به عنوان زبان خارجي
مقاله كمال گرايي
مقاله اضطراب خواندن
مقاله دست يافت خواندن
مقاله روان شناسي زبان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفارثمر رضا
جناب آقای / سرکار خانم: شيرازي زاده محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه به بررسي ارتباط بين كمال گرايي، اضطراب خواندن و دست يافت خواندن در زبان انگليسي مي پردازد. در اين راستا، ۱۳۴ دانشجوي كارشناسي رشته زبان انگليسي پرسشنامه هاي مرتبط با كمال گرايي و اضطراب خواندن را تکميل کردند. نمرات پايان ترم دانشجويان در درس خواندن و درك مفاهيم نيز به عنوان معيار دست يافت آن ها در خواندن زبان انگليسي مورد توجه قرار گرفت. نتايج به دست آمده نشان داد كه از ميان سه بعد كمال گرايي تنها كمال گرايي جامعه مدار پيش بيني كننده معناداري براي اضطراب خواندن و دست يافت خواندن است. همبستگي منفي معناداري نيز بين اضطراب خواندن و دست يافت خواندن به دست آمد. نتايج اين مطالعه محققان را بر آن داشت تا در ارتباط بين كمال گرايي و دست يافت خواندن نقشي ميانجي براي اضطراب خواندن قايل شوند. بدين ترتيب مدلي فرضي از ارتباط بين سه متغير كمال گرايي، اضطراب خواندن و دست يافت خواندن ارايه شد كه مي تواند الهام بخش پژوهش هاي آينده باشد.