مقاله ارتباط بين مهارت خواندن با حافظه بينايي ناکلمه ها در دختران پايه اول ابتدايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در پژوهش در علوم توانبخشي از صفحه ۱ تا ۵ منتشر شده است.
نام: ارتباط بين مهارت خواندن با حافظه بينايي ناکلمه ها در دختران پايه اول ابتدايي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت خواندن
مقاله درستي خواندن
مقاله حافظه بينايي ناکلمه ها
مقاله سرعت خواندن ،پايه اول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهارلويي ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي ساغر
جناب آقای / سرکار خانم: شريعت مائده
جناب آقای / سرکار خانم: نيك زاد ميترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خواندن يکي از اصلي ترين ابزارهاي يادگيري مي باشد. همچنين از مهم ترين مهارتهايي که دانش آموزان در دوره ابتدايي به آن دست مي يابند، يادگيري خواندن است. شکست تحصيلي تا حد زيادي به سبب بي کفايتي مهارتهاي خواندن رخ مي دهد. از سوي ديگر در همه يادگيريها حافظه نقش مهمي را ايفا مي کند و مشکلات حافظه در بسياري از کودکان مبتلا به ناتوانيهاي يادگيري با فرايندهاي ديداري يا شنيداري گوناگون پيوند دارد و نيز امکان دارد دانش آموزان مبتلا به کاستي هاي حافظه ديدارياز تشخيص حروف در کلمات و يا توالي صداها در يک کلمه با مشکل روبرو شوند.
مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع مقطعي و توصيفي – تحليلي بوده است. تعداد ۱۰۰ نفراز دانش آموزان دختر پايه اول، شهر اصفهان به طور تصادفي انتخاب شدند كه براي اولين بار در پايه اول درس مي خواندند و از نظر بينايي و شنيداري و بهره هوشي سالم بوده و مشکلات خواندن و اختلالات توليدي يا رواني گفتار نداشتند. آزمون خواندن در مورد هر نمونه اجرا و در حين خواندن صداي او ضبط مي شد و سپس باشمارش تعداد خطاها نمره درستي خواندن و با گرفتن زمان خواندن متن نمره سرعت خواندن محاسبه گرديد. آزمون حافظه بينايي ناكلمه ها اجرا و نتايج آن ثبت گرديد.
يافته ها: نشان داد بين درستي خواندن و حافظه بينايي ناکلمه ها در نمونه هاي مورد بررسي ارتباط معني داري وجود دارد (r=/318 و (p=0.01 بين نمره سرعت خواندن و نمره حافظه بينايي ناکلمه ها در نمونه هاي مورد بررسي همبستگي وجود ندارد (r=/051 و.(p=0.61
نتيجه گيري: در تحليل بدست آمده از اين پژوهش مي توان گفت مهارتهايي نظير رمز گشايي و حافظه بينايي هر دو در امر خواندن، بخصوص، در درستي خواندن نقش مهمي را دارند.