مقاله ارتباط بين وضعيت رشد و دريافت رژيمي بيماران زير ۱۰ سال مبتلا به تالاسمي ماژور در بيمارستان دستغيب شيراز، ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله پزشكي هرمزگان از صفحه ۱۳۴ تا ۱۳۹ منتشر شده است.
نام: ارتباط بين وضعيت رشد و دريافت رژيمي بيماران زير ۱۰ سال مبتلا به تالاسمي ماژور در بيمارستان دستغيب شيراز، ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کودک
مقاله تالاسمي ماژور
مقاله رشد
مقاله ارزيابي وضعيت تغذيه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصغريان دستنايي عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي سيدحميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تالاسمي ماژور معمول ترين بيماري ارثي در ايران است و در استان فارس شيوع بالايي دارد. اختلال رشد در بيماران تالاسمي ماژور شايع است و يکي از دلايل آن سوءتغذيه مي باشد. هدف اين مطالعه تعيين ارتباط بين وضعيت رشد و دريافت رژيمي بيماران زير ۱۰ سال مبتلا به تالاسمي ماژور بود.
روش کار: در اين مطالعه مقطعي، ۶۲ کودک زير ۱۰ سال مبتلا به تالاسمي ماژور به روش نمونه گيري سيستماتيک انتخاب شدند. وضعيت رشد با استفاده از شاخص هاي وزن براي قد و قد براي سن و دريافت رژيمي با انجام ۳ بار يادآمد ۲۴ ساعته خوراک تعيين و با نرم افزار پردازشگر غذا تجزيه و تحليل شد. اطلاعات با نرم افزار  SPSS-13و با استفاده از آزمون t و ضريب همبستگي پيرسون تجزيه و تحليل شد. نتايج: ۱۳٫۱% کودکان کم وزني خفيف، ۹٫۸% کم وزني متوسط و ۳٫۳% کودکان کم وزني شديد و ۴۳٫۵% کوتاه قدي خفيف، ۱۷٫۷% کوتاه قدي متوسط و ۳٫۲% کوتاه قدي شديد داشتند. کم وزني در سنين پايين و کوتاه قدي سنين بالا شايع تر بود. دريافت کالري، کربوهيدرات، روي و آهن کمتر از مقادير مرجع رژيمي بود. دريافت کالري و کربوهيدرات با کم وزني ارتباط معکوس داشت ولي هيچ يک از موارد با کوتاه قدي ارتباطي نداشت.
نتيجه گيري: اختلال رشد در اين کودکان شايع و همراه با کمبودهاي تغذيه اي مي باشد. وضعيت نامناسب رژيم غذايي مي تواند يکي از عوامل دخيل در اختلال رشد باشد.