مقاله ارتباط بين پلي مورفيسم ژن آنزيم مبدل آنژيوتانسين (ACE) و بيماري عروق كرونر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فيزيولوژي و فارماكولوژي از صفحه ۳۶۲ تا ۳۷۰ منتشر شده است.
نام: ارتباط بين پلي مورفيسم ژن آنزيم مبدل آنژيوتانسين (ACE) و بيماري عروق كرونر
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنزيم مبدل آنژيوتانسين
مقاله ACE
مقاله بيماري عروق کرونر
مقاله پلي مورفيسم I/D

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعادت حبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: ضيايي سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: نصري سيما
جناب آقای / سرکار خانم: ساكن مينا
جناب آقای / سرکار خانم: انصاريان عاطفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آنزيم مبدل آنژيوتانسين (ACE)، اگزوپپتيدازي است كه باعث تبديل آنژيوتانسين I به II مي شود. آنژيوتانسين II سبب انقباض عروق و ترشح آلدسترون مي شود. به اين ترتيب ACE نقش مهمي در تنظيم فشار خون بازي مي كند. در اين مطالعه رابطه بين ميزان فعاليت آنزيم ACE و پلي مورفيسم (I/D) ژن ACE در بيماران مبتلا به بيماري عروق كرونر و افراد نرمال با ديگر ريسك فاکتورهاي موجود با هم مقايسه شد.
روش ها: پلاسماي ۲۰۴ فرد که با آنژيوگرافي به دو گروه بيمار و سالم تقسيم شدند استخراج و ميزان فعاليت آنزيم
ACE با روش HPLC بررسي و پلي مورفيسم (I/D) ژن ACE با روش PCR تعيين شد. همچنين پارامترهاي قند، فشار خون، چربي، کسر جهشي، مصرف سيگار و مواد مخدر اندازه گيري و ثبت و آناليز شد.
يافته ها: شانس بيماري عروق کرونر در افراد داراي ژنوتيپ
DD بالا بود (OR= 2.45; CI= 1.05 – 5.73). فعاليت ACE در بين گروه هاي پلي مورفيسم حاکي از افزايش حدود ۲ برابري فعاليت در گروه DD نسبت به گروه II بود. فعاليت ACE در کل افراد و در گروه بيماران قلبي که دچار فشار خون و ديابت بودند بالاتر از افراد غير فشار خوني و غير ديابتي بود (p< 0.001). در حالي که در گروه نرمال رابطه اي بين فشار خون و ديابت و فعاليت ACE وجود نداشت. از جالبترين نتايج بدست آمده اين بود که شانس مصرف ترياک در گروه با پلي مورفيسم ID و DD بالا بود.
نتيجه گيري: ژنوتيپ
DD با شانس بيشتر بيماري عروق کرونر همراه است و همچنين باعث فعاليت بيشتر ACE مي شود ولي رابطه ايي بين فعاليت ACE و بيماري عروق کرونر ديده نشد.