مقاله ارتباط بين (p- گراف) ها و ماتروئيدها و ابرگراف ها (وقتي که بين راسها رابطه ترتيبي جزيي برقرار باشد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۵ در تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن (رياضيات كاربردي) از صفحه ۱ تا ۵ منتشر شده است.
نام: ارتباط بين (p- گراف) ها و ماتروئيدها و ابرگراف ها (وقتي که بين راسها رابطه ترتيبي جزيي برقرار باشد)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گراف جهت دار
مقاله گراف غيرجهت دار
مقاله ماتروئيدها
مقاله ابرگراف ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معصومي ميرمظفر
جناب آقای / سرکار خانم: ميرمويدي زهره السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله (-P گراف) ها، ماتروئيدها و ابرگرافها و ماتريسهاي مربوط به آنها را به صورت ديگري بيان گرديده و ارتباط بين آنها را با يکديگر نشان خواهيم داد. همچنين نشان خواهيم داد که يک ماتروئيد و يا ابرگراف يک (-P گراف) است. در حالت نخست فرض مي کنيم که بين راسها رابطه ترتيبي جزيي موجود است و سپس در حالت کلي به راحتي مي توان آنرا تعميم داد.