سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدمصطفی موسوی زاده نوقابی – دانشکده مهندسی متالورژنی و مواد دانشگاه تهران
حسن فرهنگی – دانشکده مهندسی معدن، متالورژنی و نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
داریوش محمدیانی – دانشکده مهندسی متالورژنی و مواد دانشگاه تهران

چکیده:

کیفیت جوش درز ریل که تحت بارهای بسیار بالایی می باشد، نقش اساسی در ایمنی و عملکرد خط راه آهن دارد. رفتار سایشی و رفتار شکست و خستگی این جوش ها شدیدا تحت تاثیر پارامترهای ریز ساختاری پرلیت مانند فاصله ی بین لایه های پرلیت، اندازه ی کلونی های پرلیت و اندازه ی دانه ی آستنیت اولیه که در منطقه ی جوش نسبت به فلز پایه تغییر کرده اند، می باشد. در این تحقیق ماکروساختار و میکروساختار جوش در مناطق مختلف جوش به همراه پارامترهای ریز ساختاری پرلیت از جمله فاصله لایه های پرلیت در مناطق مختلف جوش و میزان حضور فریت در میکروساختار مورد بررسی قرار گرفته است. بوجود آمدن سایش موضعی و گودشدگی در جوش و منطقه ی متاثر از حرارت سبب افزایش بارهای ضربه ای به منطقه ی جوش می شود. در این مقاله اثر تغییرات میکروساختاری بر پروفیل سختی جوش بررسی شده است و نرخ سایش توسط روابط ارایه شده برای ساختار پرلیتی ، به سختی مناطق مختلف جوش ارتباط داد ه شده است و دلایل رفتار سایشی ضعیف جوش با توجه به پارامترهای ساختاری تعیین شده است.