سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سرمایه گذاری مخاطره پذیر

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

علیرضا کرباسی – استادیار دانشگاه زابل
بهزاد حسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده:

این تحقیق مفاهیمی را منعکس می کند که در آن نشان می ده د که چگونه ارزش اعتبارات صادرات برای کشورهای وارد کننده ، فروش صادراتی کالاهای کشاورزی و تولیدات غیر کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهد و چگونه بیمه اعتبارات صادرات می تواند ریسک عدم پرداخت ها را تعدیل کند ، مدل تئوریکی توسعه یافته نشان می دهد که چگونه تعدیلات ریسک از طریق بیمه اعتبارات صادرات می تواند صادرات را به کشورهای وارد کننده با ریسک بالا افزایش دهد . نتیجه کلیدی این است که منحنی واکنش صادرات با وجود نا توانی در پرداخت ها بسیار بی کشش بوده
و در اثر بیمه اعتبارات بسیاربا کشش می شود . مدارک آماری نیز از این پیش فرض اساسی پشتیبانی می کند .