سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرحناز اسدی فرد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج – سه راه عظیمیه – دانشکده پرستاری و مامائی)

چکیده:

در مورد رابطه بین فعالیت قلبی و عملکرد نعوظی دلایل متعددی وجود دارد. شایعترین علت اختلال عملکرد نعوظیE.D.)آترواسکلروزیساست که خود علت اولیه بیماری عروق کرونرC.A.D و نیز بیماریهای عروقی مغز می باشد. بنابراین تعجبی ندارد که بسیاری از عوامل خطر می توانند عوامل خطرساز قلبی-عروقی هم باشند مثل سیگارکشیدن، فشارخون بالا، دیابت و … در سالهای اخیر ارتباط بین فعالیت قلبی و نعوظی روشن تر شده است و بنابراین در رابطه با خطرات قلبی- عروقی و عملکرد جنسی مطالعاتی صورت گرفته است. در یک مطالعه از نوع همگروهی در بین ۸۵۸ مرد و زنبازمانده از ایسکمی میوکاردMI)که در سال قبل ازMI از نظر عملکرد جنسی هم فعال بوده اند در عملکرد جنسی در روز قبل از حادثه قلبی سؤال شد. ۲۷۳ نفر تاریخچه قبلیMI را هم داشته اند. ۷۹ نفر ( ۹%) عمل جنسیشان ۲۴ ساعت قبل ازMI بود و ۲۷ نفر ( ۳%) عمل جنسیشان ۲ ساعت قبل از آن بود. با استفاده از روشهای آماری متفاوت، ریسک نسبیMI در افرادی که از نظر جنسی در چند ساعت پیش از آن فعال بودند محاسبه گردید. نتیجه گرفته شد ریسک مورد نظر تنها در مواردی افزوده میشود که فعالیت جنسی آنها در ۲ ساعت بلافاصله قبل ازMIرخ می داد و در طی این ۲ ساعت خطر نسبی ۲/۵%بود. در بیمارانی که قبلاًMI داشتند ریسک نسبی در طی این دوره ۲ ساعته۲/۹%و اگر زنان مستثنی میشدند ریسک نسبی برای مردان به تنهایی در طی این دوره ۲ ساعته ۲/۷%بود. زمانی که این نتایج به ریسک مطلق تبدیل میشود مشخص می گردد که ریسک همراه با عملکرد جنسی کم می باشد. در افراد مبتلا به تاریخچه قبلی ریسک MI در هر یک ساعت حدود ۱۰ در یک میلیون است و عملکرد جنسی این ریسک را برای ۲ ساعت بعد، به ۲۹ در یک میلیون افزایش خواهد داد. بنابراین نتیجه گیری می شود که عملکرد جنسی می تواند به ایسکمی میوکارد منجر شود اما این واقعه، رخداد نسبتاً شایعی نیست. هر چند ریسک نسبی در آنها که مبتلا به تاریخچه قبلی بیماریهای قلبی – عروقی هستند افزایش می یابد اما در اینجا هم ریسک مطلق نسبتاً کم است