سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمدباقر حسینی – عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله سعی شده است تا با تکیه بر تجارب به دست آمده از مدرسین ودانش آموزان و دانشجویان – که ارزیابی های گسترده ای نیز در این باره صورت گرفته است- به کاست ی ها و نقایص آموزش متوسطه آموزش عالی و ارتباط ضعیف آ ن دو نظام با یکدیگر، اشاره شود و در حد توان، به برخی راهکارها نیز اشاره شود