سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد محجل – گروه تکتونیک دانشگاه تربیت مدرس
علی اکبر بهاری فر – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم
حسین معین وزیری – گروه تکتونیک دانشگاه تربیت مدرس
رضا نوزعیم – گروه تکتونیک دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

شیستهای همدان بخش وسیعی از سنگهای دگرگون پهنه سنندج – سیرجان را در ناحیه شمال باختری در بر می گیرد. در ۵۰ کیلومتی جنوب خاور شهر همدان، این سنگها شامل میکاشیست ، گارنت استاورولیت شیست ، گارنت آندالوزیت شیست و گارنت سیلمانیت شیست هستند. مطالعات ساختاری در منطقه ای به وسعت ۲۰ کیلومتر مربع در این ناحیه ، پنج مرحله دگر ریختی را در آنها مشخص می سازد. اولین مرحله در مقیاس میکروسپی بصورت شیستوزیتی ممتد با حضور بیئتیت، مسکویت و پورفیروبلاستهای همزمان گارنت و آندالوزیت موازی لایه بندی مشاهده می گردد. دومین مرحله بخوبی با چینهای خوابیده یال موازی و تنگ با شیستوزیتی موازی صحفه محوی که توسط مراحل بعدی چین خورده اند مشخص می گردد. رگه های کوارتزی و رگه هایی با بافت پگماتیتی در این مرحله چین خورده اند. مرحله سوم به چینهای بسته تا تنگ اغلب به حالت قائم بهمراه برگوارگی صفحه محوری کنکره ای برونزد یافته اند. مرحله چهارم با خطوارگی مینرالی بسیار مشخص به همراه کلیواژ کنکره ای شناخته می شود که زاویهای مشخص با برگوارگی مرحله سوم دارد. آخرین مرحلهبصورت کلیواژ کنکره ای محلی با روندی متفاوت، مراحل قبلی را متاثر ساخته است. رشد انبوهی از پورفیروبلاستهای مختلف در طول تکوین مراحل چین خوردگی، همزمانی دو مرحله دگرگونی را با حوادث دگر ریختی روشن می سازد. این موضوع با شناسایی رخساره های دگرگونی و تعیین تروموبارومتری آنها میسر گردید.