مقاله ارتباط توالي اسيد آمينه هاي دخيل در عرضه آنتي ژن (BoLA-DRB3) با حساسيت يا مقاومت به اسهال در گوساله ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۲۳ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: ارتباط توالي اسيد آمينه هاي دخيل در عرضه آنتي ژن (BoLA-DRB3) با حساسيت يا مقاومت به اسهال در گوساله ها
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسهال گوساله
مقاله ناحيه اتصال پپتيد آنتي ژني
مقاله PCR-RFLP ،BoLA-DRB3 ،MHC

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيك بخت بروجني غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تاج بخش حسن
جناب آقای / سرکار خانم: مخبردزفولي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زهرايي صالحي محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: رباني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: غريبي داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: امام سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: اسديان فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: خرمالي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ژن مجتمع اصلي سازگاري نسجي (mhc) ملکول هاي MHC کلاس I و II را کد مي کند که در عرضه پپتيد هاي آنتي ژني به ياخته هاي T نقش دارند. اين ملکول هاي پلي مرف نقش مهمي در بروز حساسيت و يا مقاومت به بيماري هاي عفوني دارند. در تحقيق حاضر ارتباط توالي اسيد آمينه هاي جايگاه اتصال پپتيد آنتي ژني در آلل هاي مختلفBoLA-DRB3  با بروز حساسيت يا مقاومت به اسهال در گوساله ها بررسي شد. با بررسي نمونه هاي خون اخذ شده از ۱۷۱ گوساله (۸۴ گوساله اسهالي و ۸۷ گوساله سالم) با استفاده از روش  PCR- RFLPدوازده آلل مختلفBoLA-DRB3  شناسايي شد. توالي اسيد آمينه آلل ها در ناحيه اتصال به پپتيد آنتي ژني مورد مقايسه قرار گرفت. آلل هاي مذکور در اين ناحيه ۲۶ جايگاه پلي مرف دارند. ارتباط معني داري بين وقوع اسهال و حضور اسيد آمينه هاي گلوتاميک اسيد و ترئونين در پاکت ۴ و اسيد آمينه هاي والين، گلوتامين و لوسين در پاکت ۹ ناحيه اتصال آنتي ژن مشاهده شد. بنابراين مي توان چنين نتيجه گرفت که اسيد آمينه هاي موجود در پاکت هاي ۴ و ۹ ملکول BoLA-DRB3 در بروز حساسيت و يا مقاومت به اسهال گوساله ها نقش مهمي دارند.