سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه

تعداد صفحات: ۳۵

نویسنده(ها):

محسن بهرامی –
مهکامه طاعتی –

چکیده:

موضوع ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه از اهرمهای تعیین کننده حرکت به سوی چشم انداز بیست ساله در زمینه توسعه دانش و فناوری است که بررسی جدی محرکها و عوامل موثر در آن برای کمک به بهبود این ارتباط ضروری است. علاوه بر ارزیابی وضعیت موجود، لازم است بررسی های آینده نگرانه در مورد این عوامل انجام گیرد تا بتوان میزان تطابق برنامه ریزی های فعلی برای دستیابی به اهداف مندرج در سند چشم انداز را ارزیابی نمود. در این مقاله، نتایج پیش بینی جمعی از خبرگان متخصص و سیاستگذار حوزه علم و فناوری در مورد برخی عوامل موثر در ارتباط دولت، صنعت و دانشگاه تا افق ۱۴۰۴ که حاصل از انجام طرحی آینده شناسانه توسط گروه آینده شناسی پژوهشکده فناوریهای نو دانشگاه صنعتی امیر کبیر است، گزارش می شود.