مقاله ارتباط راهبردهاي يادگيري زبان انگليسي با جنسيت و راهبردهاي غالب يادگيري زبان انگليسي در زبان آموزان ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش زبانهاي خارجي (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز) از صفحه ۲۵ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: ارتباط راهبردهاي يادگيري زبان انگليسي با جنسيت و راهبردهاي غالب يادگيري زبان انگليسي در زبان آموزان ايراني
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آكسفورد
مقاله جنسيت
مقاله راهبرهاي غالب
مقاله يادگيري زبان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيش قدم رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر سعي بر آن دارد تا راهبردهاي غالب يادگيري را در زبان آموزان ايراني مشخص نمايد. بدين منظور از پرسشنامه ربكا آكسفورد (۱۹۹۰) كه شامل شش زيرگروه حافظه، شناختي، جبراني، فراشناختي، عاطفي و اجتماعي مي باشد، استفاده گرديد. پس از بررسي روايي و پايايي پرسشنامه از ۳۰۰۰ دانشجو خواسته شد به آن پاسخ دهند. پس از بررسي نتايج مشخص گرديد كه زبان آموزان ايراني بيشتر از راهبردهاي فراشناختي و جبراني استفاده مي كنند. يافته هاي آزمون تي همچنين تفاوت معناداري ميان راهبردهاي حافظه و اجتماعي را در متغير جنسيت نشان داد. در پايان به زبان آموزان، معلمان و مولفان توصيه شد تا از تمامي راهبردها، بالاخص راهبردهاي فراشناختي در امر يادگيري، تدريس و تاليف بهره كافي و وافي ببرند.