سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

محمدرضا پارسانژاد – کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی از جمله موضوعات مهم و موردعلاقه صاحبنظران و محققان رشته های مختلف مدیریت جامعه شناسی و حتی روان شناسی بوده و می باشد محققان تاکنون غالبا بطور جداگانه به این دو مقوله مهم تحقیق پرداخته اند و کمتر ارتباط این دو بطور ویژه بررسی شده است انچه در این مقاله بدان پرداخته خواهد شد ابتدا مرور ادبیات دو موضوع سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی و ارتباط بین این دو خواهد بود پس از بررسی انچه تاکنون در متون علمیامده است جهت تبیین بهتر ارتباط این دو مقوله به تعریف و مفهوم سازی مفهوم جدیدی به نام تئوری سرمایه گذاری اجتماعی می پردازیم. این تئوری بیان می کند که هرانچه انسانها کنشگران اجتماعی درتعامل خود با دیگران رفتار می کنند نوعی سرمایه گذاری است که به آن سرمایه گذاری اجتماعی گویند درست مانند سرمایه گذاران اقتصادی که در مقابل پروژه های مختلف اقتصادی سرمایه گذاریمالی انجام می دهند اما اینکه فرایندسرمایه گذاری اجتماعی به چه ترتیبی رخ میدهد موضوع اصلی تئوری سرمایه گذاری اجتماعی است