مقاله ارتباط روزه داري در ماه مبارك رمضان با تغييرات نزديك بيني چشم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان از صفحه ۶۱ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: ارتباط روزه داري در ماه مبارك رمضان با تغييرات نزديك بيني چشم
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روزه داري
مقاله ماه رمضان
مقاله نزديك بيني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سمواتي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: بزازي نوشين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: نزديك بيني شايع ترين عيب انكساري بوده وتغذيه يكي از عوامل متعدد دخيل در ايجاد آن مي باشد. مطالعه حاضر جهت تعيين تاثير روزه داري در ماه مبارك رمضان روي نزديك بيني صورت گرفته است.
روش كار: اين مطالعه از نوع هم گروهي مي باشد و روي ۱۰۲ بيمار نزديك بين كه طي ماه مبارك رمضان سال ۸۶ به درمانگاه هاي چشم پزشكي بيمارستان بعثت همدان مراجعه كرده بودند انجام شده است. نيمي از اين بيماران روزه گرفته و نيمي ديگر توفيق روزه داري كامل را نداشتند. يك هفته قبل و يك هفته بعد از ماه مبارك نتايج معاينات و تغييرات نزديك بيني در دو گروه با هم مقايسه گرديد.
نتايج: تغييرات نزديك بيني بيماران روزه دار در چشم راست و چپ به ترتيب ۰٫۰۷۸±۰٫۱۶ و ۰٫۰۴۹±۰٫۱۶ ديوپتر و در بيماران غير روزه دار در چشم راست و چپ به ترتيب۰٫۰۸۸±۰٫۱۹  و۰٫۱۱۰±۰٫۲۱  ديوپتر بود اختلاف مشاهده شده در تغييرات نزديك بيني در دو گروه تحت مطالعه از نظر آماري معني دار نبود.
نتيجه نهايي: در مطالعه حاضر روزه داري كامل در ماه مبارك رمضان تاثيري روي نزديك بيني نداشت.