مقاله ارتباط زاويه جزء استابولوم در تعويض کامل مفصل هيپ با دررفتگي زودرس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله جراحي استخوان و مفاصل ايران از صفحه ۲۵ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: ارتباط زاويه جزء استابولوم در تعويض کامل مفصل هيپ با دررفتگي زودرس
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرتروپلاستي
مقاله تعويض مفصل هيپ
مقاله دررفتگي مفصل هيپ
مقاله استابولوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيدحسين زاده حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آقاپور سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زندي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: بيگدلي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آيدنلو علي
جناب آقای / سرکار خانم: توكليان جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي جاه علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي سيدمرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه: دررفتگي مفصل هيپ به دلايل مختلف اتفاق مي افتد. جهت نامناسب استابولوم يکي از علل شايع اين عارضه است. اين تحقيق به منظور بررسي تاثير زاويه تمايل استابولوم بر وقوع دررفتگي اين مفصل انجام شد.
مواد و روش ها: تحقيق به روش مقطعي انجام شد. تمامي بيماراني که طي دو سال در يک بيمارستان آموزشي درماني تهران تحت عمل جراحي تعويض کامل مفصل هيپ قرار گرفتند، به مدت ۱۸٫۱ ماه (۲۵ – ۳ ماه) بعد از عمل پيگيري شدند و بروز دررفتگي در آنها تعيين گرديد. ميزان زاويه تمايل استابولوم با استفاده از پرتونگاري رخ لگن اندازه گيري و رابطه بروز دررفتگي با متغيرهاي سن و جنس بررسي شدند.
يافته ها: تعداد ۱۳۲ مورد تعويض کامل مفصل هيپ طي مدت پيگيري وارد مطالعه شدند. چهار بيمار (۳%) دچار دررفتگي شدند و در همه آنها، زاويه تمايل بيشتر از ۵۰ درجه بود. متغير جنس در بروز دررفتگي نقش زيادي ندارد، اگرچه سن بالا، خطر بروز دررفتگي را افزايش مي دهد.
نتيجه گيري: زاويه تمايل بيشتر از ۵۰ درجه جزء استابولوم، يکي از عواملي است احتمال دررفتگي مفصل هيپ پس از آرتروپلاستي را افزايش مي دهد.