مقاله ارتباط سطح سرمي ويتامين D با خطر ابتلا به بيماري هاي قلبي-عروقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۹ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۵۲۰ تا ۵۲۸ منتشر شده است.
نام: ارتباط سطح سرمي ويتامين D با خطر ابتلا به بيماري هاي قلبي-عروقي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري هاي قلبي-عروقي
مقاله عوامل خطر قلبي-عروقي
مقاله ويتامين D

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يارجانلي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: حسين پناه فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ الاسلام فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مطالعات مقطعي ارتباط بين کمبود ويتامينD  را با عوامل خطر قلبي-عروقي نشان داده اند. يافته هاي بررسي هاي انجام شده براي اثبات ارتباط کمبود ويتامينD با پيامد قلبي-عروقي داراي هماهنگي کامل نمي باشند، بنابراين نياز به انجام مطالعات بيشتر در جوامع مختلف در اين زمينه وجود دارد. با توجه به شيوع بالاي کمبود ويتامينD  در ايران مطالعه حاضر در راستاي اين هدف طراحي شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه
nested case-control در قالب مطالعه قند و ليپيد تهران (TLGS) در زنان و مردان بالاي ۳۰ سال با ميانگين سني (۱۰٫۶±) ۵۶٫۷ سال که در بدو ورود به مطالعه بيماري قلبي-عروقي نداشته اند، انجام شد. با استفاده از روش نمونه گيري Risk Set Sampling  گروه شاهد به نسبت يک به يک با موردها انتخاب و از نظر سن و جنس و ماه خون گيري مشابه سازي شدند.
يافته ها: ميانه سطح سرميD  25 (OH) در گروه مبتلا به بيماري هاي قلبي-عروقي (موردها) نسبت به گروه شاهد کاهش قابل توجهي نشان مي داد (P<0.001). پس از تعديل اثر عوامل خطر شناخته شده قلبي-عروقي، نسبت شانس براي ابتلا به رخداد قلبي-عروقي در افراد با سطح سرميD   25 (OH)کمتر از۱۰  نانوگرم در ميلي ليتر در مقايسه با افراد داراي سطح سرمي بالاتر از ۲۰ نانوگرم در ميلي ليتر (فاصله اطمينان:۱٫۷۵-۵٫۸۸ ) ۳٫۲۱ بود.
نتيجه گيري: بين سطح سرمي ويتامينD  و ابتلا به پيامدهاي قلبي-عروقي به طور مستقل رابطه آماري معني دار وجود دارد.