مقاله ارتباط سطح سرمي ويتامين D و ابتلا به سندرم متابوليک در ميان جمعيت بزرگسال ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران) از صفحه ۳۸۳ تا ۳۸۹ منتشر شده است.
نام: ارتباط سطح سرمي ويتامين D و ابتلا به سندرم متابوليک در ميان جمعيت بزرگسال ايراني
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم متابوليك
مقاله ويتامين D
مقاله مقاومت به انسولين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين نژاد آرش
جناب آقای / سرکار خانم: مقبولي ژيلا
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي خديجه
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: اردشيرلاريجاني محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شواهد فراواني در مورد ارتباط متابوليسم ويتامين D و ابتلا به ديابت نوع ۲ وجود دارند. ويتامين D در ترشح و احتمالا عملکرد انسولين، تنظيم ليپوليز و در نتيجه متابوليسم نقش دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسي ارتباط ميان غلظت ويتامين D و سندرم متابوليک در جمعيت ايراني است.
روش ها: مطالعه حاضر به صورت مقطعي و بر روي ۶۴۶ فرد سالم بدون سابقه ابتلا به ديابت انجام شد. سندرم متابوليک بر اساس معيار سازمان جهاني بهداشت تعريف گرديد. سطوح ۲۵- هيدروکسي ويتامين D3 و هورمون پاراتيروييد (PTH) ارزيابي شد.
يافته ها: از ميان ۶۴۶ فرد شرکت کننده در مطالعه، شيوع ابتلا به سندرم متابوليک ۳/۱۸ % برآورد گرديد (۲۹% در مردان و ۶/۱۴% در زنان). شيوع کل کمبود ويتامين %۷۲٫۳ D بود. شيوع ابتلا به سندرم متابوليک در ميان مردان با کمبود ويتامين D بيش از مردان با وضعيت نرمال ويتامين D بود (p=0.03). در مدل رگرسيون لجستيک پس از تطابق سن و جنس، نشان داده شد که کمبود ويتامين D پيش بيني کننده مستقل ابتلا به سندرم متابوليک مي باشد (P=0.001).
نتيجه گيري: نتايج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که شيوع کمبود ويتامين D و ابتلا به سندرم متابوليک در ميان ايرانيان بالاست و ممکن است کمبود ويتامين D در ابتلا به سندرم متابوليک و پيامدهاي آن نقش مهمي ايفا نمايد.