مقاله ارتباط سطح سرمي پروتئين ۳-۳-۱۴ و قند بالا در بيماران قلبي عروقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران) از صفحه ۲۸۳ تا ۲۸۹ منتشر شده است.
نام: ارتباط سطح سرمي پروتئين ۳-۳-۱۴ و قند بالا در بيماران قلبي عروقي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماتريكس متالوپروتئيناز
مقاله بيماري هاي قلبي عروقي
مقاله ديابت مليتوس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهاجراني سيدعليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خرمي زاده محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قهاري عزيز
جناب آقای / سرکار خانم: اردشيرلاريجاني محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بسياري از بيماران ديابتي با عوارض قلبي عروقي اين بيماري نيز دست به گريبانند که شايد يکي از دلايل اصلي آن، تاثير قند بالا بر روي آنزيم ۳-۳-۱۴ باشد. اين آنزيم تغييرات ماتريکس بين سلولي را رهبري مي کند. هدف از اين مطالعه ارزيابي امکان وجود تفاوت سطح سرمي اين آنزيم در افراد ديابتي و غير ديابتي است.
روش: اين تحقيق از نوع مورد- شاهدي بوده و بين دو گروه ۱۸ نفره ديابتي و غير ديابتي از بيماران کانديد عملCABG  انجام شده است. ميزان ترشح آنزيم ۳-۳-۱۴ در دو گروه با کمک روش Western blot انجام شد.
يافته ها: ارزيابي ميزان ترشح سرمي ۳-۳-۱۴ به عنوان عامل محرک بسياري از اتفاقات ماتريکس بين سلولي، نشان داد که در صورت وجود قند خون بالا، ميزان اين آنزيم هم بالا خواهد بود و اين اختلاف معني دار است. در واقع عدم کنترل قند خون بر روي سطح سرمي اين آنزيم تاثيرگذار بود.
نتيجه گيري: در اين مطالعه نشان داده شد که علاوه بر تغييرات غلظت آنزيم ۳-۳-۱۴ در بافت هاي بيماران ديابتي، سطح سرمي اين آنزيم نيز نسبت به افراد غير ديابتي بالاتر است و به نظر مي رسد علاوه بر اهميت غلظت يا سطح درون بافتي ۳-۳-۱۴، بايد به سطح سرمي اين آنزيم و تاثير سيستميک آن نيز توجه نمود.