سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: اولین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

برات قبادیان – کارخانه موتورسازی شرکت ایران خودرو
میرجواد سلیمانی – کارخانه موتورسازی شرکت ایران خودرو

چکیده:

در این مقاله ابتدا بطور خلاصه بخشهای مختلف تحقیق و توسعه از نظر ساختاری مورد بحث قرار گرفته اند، و آنگاهنقاط قوت و ضعف نظام تحقیقاتی کشور به طور مجمل مورد کنکاش قرار گرفته است. سپس با توجه به شرایط اختصاصی کشور امکان طراحی نظام تحقیقاتی بگونه ای که ضمن حفظ خط تولید محصول، از تجارب مفید مردم بعنوان متصدیان واقعی آزمایشگاه های عملی صحنه های مصرف نیز استفاده گردد مطرح گردیده است. سرانجام به معرفی نظام تحقیقاتی سه بعدی پرداخته شده است که از پویای لازم برخورداربوده و مردم کامل کنندهحلقه مفقود شده زنجیر تحقیق وتوسعه با در نظر گرفتن تحقیقات علمی – کاربردی با تکیه بر مراکز تحقیقاتی واحدهای صنعتی محسوب میشوند. این نظام تحقیقاتی دارای اثرات پر بار و مفیدی خواهد بود که از آن جمله بهبود کیفیت محصولات تولیدی و جلب اعتماد عمومی را می توان نام برد.