سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین صادقی – مرکز تحقیقات کشاورزی فارس
محمدجعفر بحرانی – دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

به منظور بررسی اثر تراکم بوته و مقادیر کود نیتروژنه بر شاخص های فیزیولوژیک ذرت دان های رقم SC704 آزمایشی در تابستان سال ۷۸ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز واقع در کوشکک با استفاده از طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصافدید در ۴ تکرار انجام گردید.