مقاله ارتباط شکستگي ها و کانه زايي در محدوده معدن مس پورفيري ميدوک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در زمين شناسي ژئوتكنيك (زمين شناسي كاربردي) از صفحه ۱۴۸ تا ۱۵۵ منتشر شده است.
نام: ارتباط شکستگي ها و کانه زايي در محدوده معدن مس پورفيري ميدوک
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکتشاف کانسار
مقاله انديس معدني
مقاله سنجش ازدور
مقاله گسل
مقاله ميدوک. وزن هاي نشانگر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرابي علي
جناب آقای / سرکار خانم: درخشاني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رهنماراد جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي شناسايي ذخايرجديد مس پورفيري در مقياس منطقه اي، ارتباط مکاني بين ذخاير مس پورفيري منطقه و شکستگي ها در بخش جنوبي کمربند آتشفشاني ايران مرکزي (منطقه ميدوک) مورد بررسي قرار گرفت. براي تعيين ارتباط مکاني بين انديس هاي معدني، به خصوص پورفيري هاي مس با شکستگي ها، به طور کمي از روش وزن هاي نشانگر استفاده و اندازه گيري شد. مناطق بين گسل هاي محلي امتدادلغز، براي جاي گيري پلوتون هاي پورفيري و کانه زايي مس، زون هاي مناسبي مي باشند. اين بررسي نشان داد که بين انديس هاي معدني و پورفيري هاي مس با شکستگي ها، تا فاصله يک کيلومتري، بيشترين ارتياط برقرار است.