مقاله ارتباط عفونت HPV بر پايه PCR با تومورهاي اپي تليوم سطحي چشم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در بينا از صفحه ۱۰۸ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: ارتباط عفونت HPV بر پايه PCR با تومورهاي اپي تليوم سطحي چشم
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اقتداري معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: جمالي پور فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: آذرپيرا نگار
جناب آقای / سرکار خانم: آستانه عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: يافتن ارتباط بين عفونت با (human papilloma virus) HPV و تومورهاي اپي تليوم سطحي چشم.
روش پژوهش: بيست نمونه تومور داخل اپيتليومي ملتحمه (CIN: conjunctival intra-epithelial neoplasia) درجه ۱ (CIN-I)،۲۰  نمونه CIN درجه ۳ (CIN-III) و کارسينوم ياخته سنگ فرشي (SCC) و ۲۰ نمونه ناخنک (به عنوان شاهد) به روش (polymerase chain reaction) PCR براي يافتن شواهدي از عفونت HPV ارزيابي شدند. PCR به روش General Primer براي يافتن هر گونه ردپايي از HPV به طور جداگانه براي همه نمونه ها انجام شد. ارزيابي ها روي قطعات برش داده شده از بافت هاي پارافينه موجود در آرشيو آزمايشگاهي انجام شدند.
يافته ها: ميانگين سني بيماران هنگام برداشتن نمونه ها در گروه CIN-I برابر ۵۶±۸ سال (۸۶ – ۳۰ سال)، در گروه CIN-III  و SCC برابر ۶۱٫۷±۹ سال (۸۲ – ۴۳ سال) و در گروه ناخنک برابر ۱۰±۴۱٫۵ سال (۶۷ – ۲۴ سال) بود. همه نمونه ها از نظر وجود HPV منفي بودند.
نتيجه گيري: در مطالعه ما هيچ گونه رابطه اي بين HPV و تومورهاي سطحي چشم يافت نشد.