سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدکمال چهارسوقی – دانشکده فنی، دانشگاه تربیت مدرس
آرمان ساجدی – دانشکده فنی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در طی دهه گذشته، رقابت جهانی به دلیل تغییرات سریع تکنولوژی ، افزایش سریعی پیدا کرده است که همین امر باعث تاکید بر نقش بهبود مستمر عملکرد به عنوان یک نیاز رقابتی و استراتژیک در بسیاری از سازمان ها شده است. در این راستا یکی از مشکلات مدیران و سازمان ها پس از تهیه و تنظیم فرایند مدیریت استراتژیک، چگونگی اجرا کردن استراتژی ها و دستیابی به اهداف سازمان است. در این مقاله به بررسی فرایند مدیریت استراتژیک در سازمان های غیر انتفاعی پرداخته شده است و این فرایند برای سازمان ها طراحی گشته است. سپس ارزیابی عملکرد متوازن، بر پایه ی مدیریت استراتژیک، برای اجرایی شدن استراتژی ها و رسیدن به چشم اندازهای سازمان طراحی شده است. در نهایت این مدل در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن پیاده سازی شده است. در این مدل، مناظر ارزیابی سازمان، با استراتژی ها هم راستا شده اند چارچوب این مدل ها به نحوی طراحی شده اند که از آنها می توان در سازمان های مشابه نیز استفاده نمود.