مقاله ارتباط عوامل رواني اجتماعي با رضايت زناشويي زنان نابارور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۲۶ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: ارتباط عوامل رواني اجتماعي با رضايت زناشويي زنان نابارور
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناباروري
مقاله رضايت زناشويي
مقاله عزت نفس
مقاله حمايت اجتماعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري پروانه
جناب آقای / سرکار خانم: لطيف نژادرودسري رباب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: روابط زناشويي برخي از افراد نابارور آسيب  پذير است و به طور بارزي کيفيت زندگي آنها را تحت تاثير قرار مي دهد.
هدف: مطالعه به منظور تعيين ارتباط عوامل رواني اجتماعي با رضايت زناشويي زنان نابارور انجام شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مقطعي ۱۲۵ خانم با ناباروري اوليه كه جهت انجام روش كمك باروري تلقيح داخل رحمي (IUI) مراجعه كرده  بودند، به روش نمونه گيري آسان انتخاب شدند. جمع آوري اطلاعات از طريق پرسش نامه بود. اطلاعات فردي، سوابق تشخيص و درمان ناباروري، مقياس هاي اضطراب آشکار و پنهان اشپيل برگر، رضايت زناشويي، حمايت اجتماعي كاسدي و عزت  نفس آيزنك براي هر فرد ثبت شد. داده­ها با آزمون هاي آمار توصيفي و همبستگي پيرسون تحليل شدند.
يافته ها: ميانگين امتياز اضطراب آشکار و پنهان به ترتيب ۴۵٫۱±۹٫۸، ۴۵٫۶±۹٫۱ و ميانگين رضايت زناشويي و عزت نفس زنان به ترتيب ۶۳٫۵۶±۱۰٫۶ و ۵٫۷۶±۲٫۵ بود. بين متغيرهاي سن، مدت ازدواج، مدت زمان تشخيص و درمان ناباروري، تحصيلات، شغل، ميزان درآمد نسبت به مخارج خانواده، عامل ناباروري و اضطراب آشکار با رضايت زناشويي همبستگي وجود نداشت، ولي بين اضطراب پنهان با رضايت زناشويي همبستگي معکوس وجود داشت (r=-0.248, p=0.003). بين عزت نفس(r=0.328, p=0.0001)  و حمايت اجتماعي (P=0.001 و r=0.283) با رضايت زناشويي همبستگي مستقيم مشاهده شد.
نتيجه گيري: حمايت ارتباطي و اجتماعي پايين به خصوص از سوي همسر، همچنين اضطراب پنهان بالا و عزت نفس پايين خانم هاي نابارور مشکلاتي مانند از هم گسيختگي زندگي جنسي و به طور کلي افزايش تنش زناشويي را به دنبال خواهد داشت.