مقاله ارتباط فاکتور التهابي CRP با پروگنوز بيماران سکته مغزي درمسير شريان مغزي مياني فوقاني بستري در بيمارستان گلستان در سال ۱۳۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research) از صفحه ۲۴۹ تا ۲۵۲ منتشر شده است.
نام: ارتباط فاکتور التهابي CRP با پروگنوز بيماران سکته مغزي درمسير شريان مغزي مياني فوقاني بستري در بيمارستان گلستان در سال ۱۳۸۵
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سکته مغزي
مقاله قدرت عضلاني
مقاله CRP

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجدي نسب نسترن
جناب آقای / سرکار خانم: شاه علي حمزه
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي اسد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سکته مغزي يکي از علل مهم مرگ و مير در افراد مسن مي باشد و مطالعات متعددي در مورد نقشCRP  در پروگنوز بيماري انجام شده و ما نيز در اين تحقيق کوشيده ايم ارتباط بين افزايش سطح CRP هنگام بستري و ميزان ناتواني بيمار را بعد از يک ماه بررسي نماييم.
مواد و روش ها: مطالعه روي ۵۰ بيمار با حمله ايسکميک مغزي در مسير شريان مغزي مياني (شاخه فوقاني) انجام شده که با شرح حال، معاينه باليني و CT SCAN مغز تشخيص داده شده بود. محدوده سني آنان ۶۰ تا ۸۰ سال بوده که باانجام آزمايش بيوشيميايي خون در زمان مراجعه به دو گروه CRP مثبت و CRP منفي تقسيم شده اند. در زمان بستري معاينه عملکرد حرکتي بيماران در اورژانس ارزيابي و ثبت گرديد و پس از يک ماه با مراجعه به منزل عملکرد حرکتي بيماران مجددا ارزيابي شد. هر دو گروه در طي يک ماه تحت درمان يکسان قرار داشتند.
يافته ها: قدرت عضلاني قبل از درمان در بيماران سکته مغزي CRP مثبت نسبت به قدرت عضلاني قبل از درمان بيماران CRP منفي تفاوت معناداري نداشت (P<0.765) و قدرت عضلاني يک ماه بعد از درمان در بيماران CRP مثبت نسبت به بيماران CRP منفي تفاوت معني داري نداشت (P<0.262)، اما تغييرات قدرت عضلاني در بيماران CRP منفي نسبت به بيماران CRP مثبت قبل از درمان و يک ماه پس از درمان از نظر آماري معنادار بود. (P<0.014) و بهبود قدرت عضلاني در بيماران CRP منفي بارزتر است.
نتيجه گيري: مشخص شد بيماران مبتلا به سکته مغزي ايسکميک که CRP مثبت داشتند نسبت به بيماران هم رده خود که CRP منفي بودند پروگنوز بدتري داشته، لذا به نظر مي رسد نقش عوامل التهابي در پروگنوز بيماران سکته مغزي قابل ارزيابي و بررسي بيشتر است.