مقاله ارتباط فريتين با وضعيت گليسمي در افراد مبتلا به ديابت نوع ۲ و سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۹ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۲۳۱ تا ۲۳۶ منتشر شده است.
نام: ارتباط فريتين با وضعيت گليسمي در افراد مبتلا به ديابت نوع ۲ و سالم
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فريتين
مقاله وضعيت گليسمي
مقاله انسولين
مقاله مقاومت به انسولين
مقاله ديابت نوع ۲

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عاشورپور مهكامه
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: جزايري سيدابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: ساعدي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: تقدير مريم
جناب آقای / سرکار خانم: زراعي مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بعضي مطالعه ها نشان داده اند كه فريتين با قند خون ناشتا در ارتباط است. اطلاعات در اين زمينه به خصوص در ايران محدود است. اين مطالعه به منظور بررسي ارتباط فريتين با وضعيت گليسمي در افراد مبتلا به ديابت نوع ۲ و افراد سالم ۶۰-۴۵ سال در تهران انجام شد.
مواد و روش ها: اين بررسي مقطعي در ۵۴ فرد ديابتي نوع ۲ و ۵۳ فرد سالم ۶۰-۴۵ سال انجام شد. بيماران ديابتي مورد بررسي، اعضاي انجمن ديابت ايران واقع در تهران و افراد سالم كارمندان دانشگاه علوم پزشكي تهران بودند. فريتين سرم، قند خون، Hb A1C، انسولين سرم و مقاومت به انسولين در كليه افراد اندازه گيري شدند.
يافته ها: فريتين سرم در هر دو گروه در محدوده نرمال قرار داشت. بين فريتين سرم با قند خون، هموگلوبين A1c، انسولين و مقاومت به انسولين ارتباط مستقيم مشاهده شد. اين ارتباط در افراد ديابتي معني دار بود اما در افراد سالم معني دار نبود. بين مقاومت به انسولين و فريتين در افراد ديابتي ارتباط معني دار مشاهده شد. ارتباط در افراد سالم از نظر آماري معني دار نبود.
نتيجه گيري: در اين مطالعه نشان داده شد كه در افراد مبتلا به ديابت نوع ۲ بين فريتين با ميزان انسولين سرم و مقاومت به انسولين ارتباط مستقيم وجود دارد و اين ارتباط حتي در محدوده طبيعي فريتين نيز مشاهده مي شود. احتمالا با توجه به وسيع بودن محدوده سرمي نرمال فريتين، نياز به بازبيني اين مقادير به خصوص براي بيماران مبتلا به ديابت نوع ۲ وجود دارد.