مقاله ارتباط فلورايد آب آشاميدني با شاخص هاي DMFT و dmft دندان کودکان در روستاهاي منطقه دشتستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در طب جنوب از صفحه ۱۰۲ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: ارتباط فلورايد آب آشاميدني با شاخص هاي DMFT و dmft دندان کودکان در روستاهاي منطقه دشتستان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب آشاميدني
مقاله ارتفاع از سطح دريا
مقاله پوسيدگي دندان
مقاله فلوارايد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دوبرادران سينا
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبروکيل آبادي داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: محوي اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي وكيل آبادي طاهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: در اين مطالعه ارتباط ميزان فلورايد آب هاي زير زميني و ارتفاع روستا از سطح دريا با شاخص هاي DMFT و dmft کودکاني که در در روستاهاي منطقه دشتستان واقع در استان بوشهر زندگي مي کنند، سنجيده شده است.
مواد و روش ها: ۱۳ روستا در منطقه دشتستان که داراي استانداردهاي زندگي يکسان بوده و از آب هاي زيرزميني به عنوان تنها منبع آب آشاميدني استفاده مي کردند، مورد بررسي قرار گرفتند. آمار مربوط به وضعيت سلامت دندان هاي شيري (dmft) و دايمي (DMFT) 2287 کودک که در محدوده سني ۶ تا ۱۱ سال بودند، از مرکز بهداشت شهرستان دشتستان گرفته شد و مقادير شاخص dmft و DMFT کودکان هر روستا طبق دستورالعمل WHO محاسبه شد. ميزان فلورايد آب آشاميدني روستاها نيز به روش SPADNS اندازه گيري شد. اطلاعات با استفاده از آزمون آناليز رگرسيون خطي تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: غلظت فلورايد در محدوده ۰٫۹۹-۲٫۱۲ mg/l، مقادير Dt در محدوده ۰٫۱۴-۱٫۰۸ و dt در محدوده ۰٫۱۷-۱٫۰۸ بود. در محدوده غلظت فلورايد اندازه گيري شده با انجام آناليز رگرسيون خطي، ارتباط مستقيم ضعيفي با ميزان DMFT و dmft مشاهده شد و با افزايش ميزان فلورايد، شمارش Dt و dt نيز بدون توجه به سن در هر دو جنس در ۱۳ روستا افزايش يافت. در اين مطالعه ارتفاع روستاها از سطح دريا تاثيري بر ميزان پوسيدگي نداشت.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد كه غلظت هاي فلورايد بالاتر از ۱mg/l در آب آشاميدني تاثيري در پيشگيري از پوسيدگي دندان کودکان در اين منطقه ندارد.