مقاله ارتباط ماگماتيسم کالک آلکالن و شکل گيري گوتيت در شمال شرق محلات (آبگرم) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فصلنامه زمين شناسي ايران از صفحه ۶۹ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: ارتباط ماگماتيسم کالک آلکالن و شکل گيري گوتيت در شمال شرق محلات (آبگرم)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گوتيت
مقاله خاک زرد
مقاله ماگماي کالک آلکالن
مقاله آبگرم
مقاله محلات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاتفي راحله
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودي فريبرز
جناب آقای / سرکار خانم: شاكراردكاني فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در شمال شرق شهرستان محلات و در منطقه آبگرم، گوتيت به صورت ماده معدني خاک زرد در ميان تراورتن هاي کواترنر وجود دارد و چگونگي تشکيل آن در اين تحقيق بررسي شده است. شواهد موجود (نفوذ ماده معدني بصورت دايک و در لابلاي تراورتن هاي جوان و برشي بودن آهن) حاکي از آن است که ماده معدني داراي منشا ماگمايي است و در محيط رسوبي شکل نگرفته است.
در مقاطع صيقلي آثاري از هماتيت هاي اوليه که در بسياري از بخش ها به گوتيت تبديل شده است، ديده مي شود. در سال هاي اخير جدايش و تشکيل کانسارهاي آهن از ماگماي کالک آلکالن معرفي شده است. حضور چشمه هاي آبگرم در مجاورت معدن گوياي آن است که هماتيت اوليه مي تواند در اثر حضور اين آبها و تشکيل محيطي اکسيدان با pH حدود ۵/۶ به گوتيت تبديل شده باشد. تغييرات شيميايي و کاني شناسي ماده معدني در بخش هاي مختلف نيز اين موضوع را تاييد مي نمايد.
از بررسي حاضر اين نتيجه حاصل مي شود که گوتيت آبگرم محلات بر خلاف اکثر گوتيت هاي شناخته شده، طي فرآيند هوازدگي بوجود نيامده و حاصل جدايش فازهاي آهن از يک ماگماي کالک آلکالن به صورت هماتيت و تبديل بعدي آن به گوتيت در اثر حضور آبهاي گرم باشد. مطالعات انجام شده قبلي نيز حضور ماگماي کالک آلکالن در منطقه را تاييد مي کنند.