مقاله ارتباط متغيرهاي کلان اقتصادي و بخش کشاورزي ايران (با تاکيد بر سياست هاي پولي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهشهاي اقتصادي ايران از صفحه ۹۵ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: ارتباط متغيرهاي کلان اقتصادي و بخش کشاورزي ايران (با تاکيد بر سياست هاي پولي)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بخش كشاورزي
مقاله سياست هاي پولي
مقاله متغير هاي كلان اقتصادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دادرس مقدم امير
جناب آقای / سرکار خانم: زيبايي منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش، بررسي اثر سياست هاي پولي و نرخ ارز بر عرضه، قيمت و صادرات بخش کشاورزي ايران با استفاده از تحليل هم جمعي و توابع واكنش ضربه اي است. در اين راستا متغيرهاي منتخب توليد و صادرات بخش کشاورزي، نرخ بهره، نرخ تورم، قيمت نهاده ها و محصولات كشاورزي، نرخ آزادسازي تجاري، عرضه پول و نرخ ارز، توليد ناخالص داخلي در سال هاي ۱۳۴۰ تا ۱۳۸۴ را مورد بررسي قرار داده ايم. نتايج نشان مي دهد كه براي مهار تورم و افزايش قيمت محصولات كشاورزي و نهاده هاي كشاورزي نبايستي تنها بر سياست هاي پولي تكيه نمود، بلکه در بلندمدت بايستي همه متغيرهاي اقتصاد كلان را نيز مد نظر قرارداد. نتايج همچنين نشان مي دهد كه تغييرات متغيرهاي اقتصاد كلان بر بخش كشاورزي موثر است ولي عكس آن صادق نمي باشد.