سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
نسیم نعیمی – عضو هیات علمی دانشگاه سیستان وبلوچستان، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی، زاهدان، ایران

چکیده:
بر اساس معیارهای ICD-10 وجود حداقل یک علامت از مجموع علایم یازده گانه جسمانی و خلقی استاندارد،دلیلی بر وجود سندرم پیش از قاعدگی است. در میان ۲۰۱ نفر از دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان ، ۲۰۰ نفر (۹۹/۵%) این شرایط را داشتند که اثرات زیادی بر متغیرهای رفتاری آنها ،از جمله روابط اجتماعی ، ارتباط با اطرافیان و خانواده ،فعالیتهای گروهی مخصوصا بازده و نحوه درس خواندن (۲۶/۶۴%) گذاشت،البته رابطه معنی داری بین آنها مشاهده نشد (۰/۰۵<p). بنابراین مطالعه و شناخت بیشتر عوامل مرتبط با سندرم می تواند باعث بهبود کیفیت زندگی زنان ،در جهت پیشرفت جامعه باشد.