سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کاوه محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده مدیریت دانشگاه ت
امیر خانلری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده مدیریت دانشگاه ت

چکیده:

مدیریت نوین بحث می کند که سازمانها باید دائما در حال یادگیری باشند و امروز، سازمانی موفق است که کارکنان آن در جهت افزایش سطح دانش، بینش و آگاهی و نوآوری خود بکوشند. بعضی از یادگیری ها در مقایسه باموارد دیگر بهتر انجام شده و ماندگارترند. یادگیری سازمانی و مدیریت دانش، هر دو نقش اساسی و استراتژیک در موفقیت سازمان دارند، و سازمان را قادر می سازند تا سریعتر و موثرتر از رقبایخود به تحصیل و به کارگیری دانش بپردازند که این مهم منجربه خلق مزیت رقابتی پایدار برایسازمان می شوند. سازمان با توجه به مقدار ایجاد، کسب و نشر دانش ضمنیو صریح ، می تواند تشخیص دهد که چه نوع یادگیری وجود دارد تا برای کسب و استفاده از دانش، سطح یادگیری خود را ارتقاء دهد. این مقاله به نقش مدیریت دانش با توجه به انواع سطوح یادگیری در سازمان می پردازد.