سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

لیلا راننده کلانکش – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
شهلا فزونخواه – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده:

در سازمانهای خدماتی تمایل به اجرای برنامه های مدیریت کیفیت به منظور کارآیی عملیاتی و افزایش سطوح رقابتی در بازار در حال رشد است فلسفه مدیریت کیفیت جامعTQM) دمینگ یکی از مشهورتر ین این برنامه هاست . اکثر سازمانها برای رسیدن به موفقیت در سطح جهانی دست به اجرای برنامه TQM می زنند TQM). بر ارتقای مستمر از طریق کنترل آماری و آموزش مداوم افراد درباره اصول مدیریت کیفیت تأکید دارد.مدیریت کیفیت جامع و فن آوری اطلاعات دارای هم افزایی می باشند سازمانهایی که بطور کاملتری TQM) را اجرا کرده اند دارای برنامه TQM) بالغ تری هستند ودر رویکرد خود به توسعه سیستمهای اطلاعاتی متفاوت خواهند بود .بلوغTQM اجرای برنامه های TQM بطور کامل ) در سازمان، اثر مهمی بر روی ٤ حیطه توسعه سیستم اطلاعات یعنی اهد اف سیستم، مفاهیم طراحی سیستم، پیش فرضهای متخصصین سیستم های اطلاعات درباره کاربران سیستم و مشارکت کاربران در توسعه سیستم، می گذارد