سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیرمنصور جهانتاب –
محمدعلی خلیل زاده – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلا
وحید ابوطالبی – دانشجوی مقطع دکترای بیومکانیک، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی

چکیده:

استفاده از سیگنال EEG برای ارتباط دهی بین مغز و کامپیوتر در سالهای اخیر پیشرفت های زیادی داشته است. روش های متنوعی برای ایجاد این ارتباط بین بیماران نقص عضو، نقص عصب و کامپیوترها معرفی گردیده است. سیگنالهای متداول که در عمل پردازش در ارتباط دهی بین مغز و کامپیوتر به کار می روند، سیگنالهای ERS/ERD ، ریتم mu و پتانسیل های برانگیخته ERP می باشند. از بین سیگنالهای فوق ایجاد ارتباط بین مغز و کامپیوتر از طریق پردازش بر روی پتانسیل های برانگیخته در این تحقیق به انجام رسیده است. روش به صورت اعمال تحریکات بینایی از طریق یک فلش چهارجهته، و ثبت و پردزاش سیگنال EEG از کانالهای Pz,Cz,Fz به همراه کانالهای EOG به جهت حذف آرتیفتکتها، به صورت همزمان می باشد. در این حالت انتخاب شخص باعث رخداد مؤلفه ای از ERP به نام P300 گردیده که توسط روش پردازشی معرفی شده در این پروژه تشخیص داده می شود و در پی آن حرکت این فلش چهار جهته به سمت مورد انتخاب را خواهیم داشت. دقت کلی پس از تلفیق روشها در سوژه اول (۲۶ سال سن و با اطلاع از نحوه پردازشها) برابر ۷۸% در تشخیص هدف و ۸۵% در تشخیص غیرهدف و در سوژه دوم (۲۵ سال سن و بدون اطلاع از نحوه پردازش ها) برابر ۷۶% در تشخیص هدف و ۸۳% در تشخیص غیر هدف به دست آمد.