مقاله ارتباط ميان الگوي تغذيه با شير مادر و نزديك بيني در كودكان ۶-۷ ساله: مطالعه مورد – شاهدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در حكيم از صفحه ۳۰ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: ارتباط ميان الگوي تغذيه با شير مادر و نزديك بيني در كودكان ۶-۷ ساله: مطالعه مورد – شاهدي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي تغذيه با شير مادر
مقاله نزديک بيني
مقاله کربوهيدرات تصفيه شده
مقاله مطالعه مورد – شاهدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي ابرقويي امين
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: اميدوار نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدخاني بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: هوشيارراد آناهيتا
جناب آقای / سرکار خانم: افخم ابراهيمي عزيزه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اخيرا، شيوع نزديك بيني در دوران كودكي و نوجواني افزايش يافته است. شيوه ابتدايي زندگي، از جمله الگوي تغذيه با شير مادر در دوران شيرخوارگي از عوامل موثر بر اين امر پيشنهاد شده است. مطالعه حاضر با هدف تعيين ارتباط ميان الگوي تغذيه با شير مادر و نزديك بيني در كودكان ۶-۷ ساله شهر تهران اجرا شد.
روش كار: ۲۴۵ كودك كه نزديك بيني به تازگي در آنها تشخيص داده شده بود (گروه مورد) و ۲۴۵ كودك بدون نزديك بيني (شاهد) در مطالعه وارد شدند. اندازه گيري هاي تن سنجي و آزمون هوشي ريون اجرا شد. والدين كودكان پرسشنامه بسامد خوراك(FFQ) ، پرسشنامه تغذيه با شير مادر و پرسشنامه عوامل خطر نزديك بيني را تكميل كردند. نسبت شانس براي الگوي تغذيه با شير مادر و ديگر عوامل خطر احتمالي نزديك بيني محاسبه شد.
يافته ها: تغذيه انحصاري با شير مادر به مدت ۶ ماه و تغذيه با شير مادر به مدت ۱۲ ماه يا بيشتر، پس از تعديل با ساير عوامل خطر با كاهش خطر نزديك بيني مرتبط بودند و نسبت شانس (حدود اطمينان %۹۵) آنها به ترتيب (۰٫۰۳-۰٫۹۶) ۰٫۱۷ و (۰٫۰۳-۰٫۷۴) ۰٫۱۴ بود. ميزان دريافت كربوهيدرات تصفيه شده (۱٫۰۲-۴٫-۲۱) ۲٫۰۷، داشتن اضافه وزن (۱٫۰۵-۴٫۶۴) ۲٫۲۰، تعداد خواهر و برادر (۰٫۱۳-۰٫۵۹) ۰٫۲۸، فاصله با تلويزيون (۰٫۰۶-۰٫۲۹) ۰٫۱۴ و فاصله با رايانه قبل از آگاهي از نزديك بيني كودك (۰٫۱۴-۰٫۷۶) ۰٫۳۲، وجود نزديك بيني در حداقل يكي از والدين (۳٫۳۳-۱۴٫۳۴) ۶٫۹۱، سن مادر در هنگام تولد كودك (۰٫۰۹-۰٫۶۴) ۰٫۲۴ و سطح تحصيلات مادر (۱٫۲۶-۵٫۵۶) ۶٫۹۱، به صورت مستقل با نزديك بيني مرتبط بودند.
نتيجه گيري: تغذيه انحصاري با شير مادر به مدت ۶ ماه و تغذيه با شير مادر به مدت ۱۲ ماه يا بيشتر، پس از كنترل ديگر عوامل خطر، با كاهش خطر نزديك بيني در كودكان ۶٫-۷ ساله مرتبط مي باشند. مطالعات بيشتر به منظور تعيين اثر تغذيه بلندمدت با شير مادر بر نزديك بيني دوران كودكي توصيه مي شود.