مقاله ارتباط ميان انگيزه، آگاهي فراشناختي از راهبردها و مهارت شنيداري زبان آموزان ايراني زبان انگليسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در زبان پژوهي (علوم انساني) از صفحه ۲۵ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: ارتباط ميان انگيزه، آگاهي فراشناختي از راهبردها و مهارت شنيداري زبان آموزان ايراني زبان انگليسي
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت شنيداري
مقاله آگاهي فراشناختي
مقاله انگيزه
مقاله راهبردهاي يادگيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ستوده نما الهه
جناب آقای / سرکار خانم: تقي پور فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مهارت شنيداري اغلب مهارتي منفعل انگاشته مي شود. از سوي ديگر مطالعه و انجام تحقيق بر روي اين مهارت مشکلاتي به همراه دارد. اين دلايل سبب شده اند که تعداد تحقيقات و مطالعات بر روي اين مهارت نسبت به مهارت ها ي ديگر کمتر باشد. هدف اوليه اين پژوهش يافتن تاثير ميزان مهارت شنيداري و انگيزه بر استفاده از راهبردهاي شنيداري فراشناختي بوده است. بررسي رابطه بين مهارت شنيداري و ميزان انگيزه شرکت کنندگان هدف ديگر اين پژوهش بوده است. يافته هاي اين پژوهش مشخص نمود زبان آموزان با مهارت شنيداري سطح بالا و پايين در استفاده از اغلب استراتژي ها (۱۸ استراتژي از بين کل ۲۱ استراتژي) با هم تفاوت معنا داري داشتند. به اين صورت که زبان آموزان با مهارت شنيداري سطح بالا به طور معناداري بيشتر از زبان آموزان با مهارت شنيداري سطح پايين از ۱۳ استراتژي استفاده نمودند و زبان آموزان با مهارت شنيداري سطح پايين در ۵ استراتژي (بد يا منفي) نسبت به زبان آموزان با مهارت شنيداري سطح بالا به طور معناداري بيشتر استفاده کردند. اما زبان آموزان با ميزان انگيزه بالا و پايين چنين تفاوت معناداري در استفاده از استراتژي ها نشان ندادند. زبان آموزان با ميزان انگيزه بالا تنها در استفاده از ۲ استراتژي از زبان آموزان با ميزان انگيزه پايين به طور معناداري تفاوت داشته و بيشتر استفاده کردند. در نهايت اين پژوهش نشان داد مهارت شنيداري و ميزان انگيزه رابطه مستقيم و مثبتي با هم دارند، هر چند که اين رابطه بسيار قوي نبود.