مقاله ارتباط ميان تورم، نااطميناني تورم، توليد و نااطميناني توليد در اقتصاد ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پول و اقتصاد از صفحه ۱ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: ارتباط ميان تورم، نااطميناني تورم، توليد و نااطميناني توليد در اقتصاد ايران
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نااطميناني اسمي
مقاله نااطميناني حقيقي
مقاله مدل هاي گارچ
مقاله تورم در ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرآرا محسن
جناب آقای / سرکار خانم: مجاب رامين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، با استفاده از مدل سازي واريانس شرطي و آزمون عليت گرنجر به بررسي عوامل تاثيرگذار بر نااطميناني اسمي (تورم) و حقيقي (توليد) و تاثير اين دو نااطميناني بر رشد اقتصادي در ايران، طي دوره ۱۳۳۸ـ۱۳۸۵ مي پردازيم. نتايج، حاکي از آن است که افزايش تورم و کاهش درآمدهاي نفت مي توانند علت افزايش نااطميناني تورم باشند و منشا اصلي نااطميناني توليد در اقتصاد ايران، ارزش افزوده بخش نفت است. با اين حال، نوسانات تورم و توليد در طول دوره نمونه در حدي نبوده است که بر توليد اثرات منفي داشته باشند.