مقاله ارتباط ميزان استرس و شيوع نشانه هاي اختلالات روان تني در همسران شاهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله طب نظامي از صفحه ۱۷۵ تا ۱۸۲ منتشر شده است.
نام: ارتباط ميزان استرس و شيوع نشانه هاي اختلالات روان تني در همسران شاهد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله همسران شاهد
مقاله اختلالات روان تني
مقاله استرس
مقاله زنان بيوه
مقاله استان مازندران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رياحي محمداسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: استرس، در تعامل با پتانسيل هاي زيستي و ژنتيكي، به عنوان عنصر اساسي ايجاد يا تشديد اختلالات روان تني محسوب مي شود. تحقيق حاضر با هدف توصيف ميزان استرس و ميزان شيوع اختلالات روان تني و نيز كشف رابطه بين آنها انجام شد.
روش ها: اين مطالعه از نوع پيمايشي است. از ميان ۲۲۷۵ نفر از همسران شاهد ساكن در استان مازندران در سال ۱۳۸۶ با استفاده از شيوه نمونه گيري دو مرحله اي (خوشه اي و طبقه بندي متناسب)، ۳۱۸ نفر از شهرستان هاي مختلف استان به عنوان نمونه مطالعه انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها، از پرسش نامه همراه با مصاحبه استفاده شد. مقياس سنجش استرس ويتون، براي اندازه گيري ميزان فشار رواني همسران شاهد مورد استفاده قرار گرفت و براي سنجش ميزان شيوع اختلالات روان تني، با گنجاندن ۲۰ مورد از شايع ترين نشانه هاي اختلالات روان تني، از پاسخ گويان خواسته شد تا به صورت گزارش شخصي، ميزان شيوع اين اختلالات در سال هاي گذشته را مشخص نمايند.
يافته ها: ميزان استرس %۴۱٫۸ همسران شاهد در سطح «متوسط و بالاتر» بود و همچنين %۵۴٫۴ آنها، به اختلالات روان تني در سطح «متوسط و بالاتر» مبتلا بودند. شايع ترين اختلالات روان تني به ترتيب سردردهاي عصبي، درد كتف و كمر، درد مفاصل زانو و آرنج، كم اشتهايي يا بي اشتهايي رواني، آرتروز و زخم معده يا اثني عشر بود. همچنين، رابطه مستقيم و معني داري بين ميزان استرس و ميزان شيوع اختلالات روان تني در همسران شاهد مشاهده شد.
نتيجه گيري: ارايه خدمات با كيفيت تر مادي و غيرمادي از سوي بنياد شهيد به همسران شاهد و نيز انجام مداخلات رواني – اجتماعي به منظور افزايش عزت نفس و آموزش روش هاي مقابله با فشارهاي رواني ناشي از زندگي روزمره ضروري به نظر مي رسد.