سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن طالب زاده – استادیار عمران سازه-دانشکده فنی ومهندسی

چکیده:

یک سیستم پیشرفته پخش آوایی برای ردیابی رشد ترک خستگی در نمونه کششی فشرده (CT)فولادی تحت نسبت های مختلف بار خستگی ۰/۱،۰/۳،و۰/۵مورد استفاده قرار گرفته است.علایم پخش آوایی ثبت شده برای یک باند به عرض ۱۰ میلی متر ،شامل ترک خستگی ،تفکیک شده است.شمارش پخش آوایی باند ۱۰ میلی متری برای نواحی مختلف محدود بارگذاری تفکیک و تجزیه و تحلیل شده اند.ارتباط بین نرخهای شمارش پخش آوایی و گسترش ترک برای نواحی مختلف محدوده بار مورد بررسی قرارگرفته است یک رابطه منطقی بین این نرخها درناحیه ای از محدوده بارگذاری درنزدیکی اوج بار مشاهده میشود درصورتیکه این رابطه برای نرخهای متعلق به کل محدوده بارگذاری کمتر دیده می شود.