سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدفتح الله صدری زاده – شرکت جنرال مکانیک

چکیده:

انرژی برای زیستن لازم است و پیشرفت و توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع در گرو دسترسی مداوم و مطمئن به منابع انرژی است . در حال حاضر ١/١ میلیارد نفر در کشورها ی صنعتی حدود ٦٠ درصد کل انرژی جهان را مصرف می کنند و سهم ٥ میلیارد نفر در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته ٤٠ درصد است . یک میلیارد نفر ثروتمند ٢٥ برابر بی ـش از یک می ـلیارد فقیر انرژی مصرف می کنند . همچنین حدود ١/٦ میلیارد نفر در جهان به انرژی های مدر ن مثل برق، گاز و سوخت های مایع به شیوه مناسب دسترسی ندارند . اغلب این فقرا در کشورهای در حال توسعه به ویژه در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین زندگی می کنند . کشورهای در حال توسعه با پرداخت یارانه ها سعی دارند فقر و نابرابری را در جوامع خود کاهش دهند . بدیهی است یارانه ها در درجه نخست اقشار آسیب پذیر جامعه را هدف قرار می دهند . چنانچه شیوه قیمت گذاری و پرداخت یارانه ها مناسب و هدفمند ن باشد، نتایج معکوسی خواهد داشت . یارانه ها امکان دارد مصرف انرژی را افزایش دهد اما اقشار کم درآمد کمتر از یارانه ها بهره مند می شوند . این مقاله با نگاهی به تولید و مصرف انرژی در ایران و جهان، عملکرد نظام پرداخت یارانه در بخش انرژی را م ـورد ارزی ـابی قرار مـی دهد . همـچنین در جهت بهین ـه سازی مـصرف انرژی و هدفمند سازی یارانه ها راه حل هایی پیشنهاد می دهد