مقاله ارتباط نوع روش پيشگيري از بارداري يا طول مدت زناشويي با احتمال بروز پره اکلامپسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۳۹ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: ارتباط نوع روش پيشگيري از بارداري يا طول مدت زناشويي با احتمال بروز پره اکلامپسي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پره اکلامپسي
مقاله پيشگيري از بارداري
مقاله زناشويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رستاك لاله
جناب آقای / سرکار خانم: مشهدي زاده شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: همامي ستاره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: پره اکلامپسي يک دليل عمده مرگ و مير و ايجاد عوارض در مادران و عقب ماندگي رشد داخل رحمي، زايمان زودرس و مرگ و مير در نوزادان مي باشد. مطابق فرضيه ناسازگاري ايمونولوژيک استفاده از روش هاي سد کننده پيشگيري از بارداري و يا کوتاه بودن مدت تماس جنسي قبل از بارداري، به جهت کاهش مواجهه قبلي مادر با آنتي ژن هاي اسپرم پدري، ممکن است عامل خطري در ايجاد بيماري پره اکلامپسي باشد. اين مطالعه با هدف تعيين ارتباط احتمالي بين اين فاکتورها با ايجاد بيماري پره اکلامپسي انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه توصيفي – تحليلي بر روي ۳۰۰ نفر از زنان باردار بستري در بخش زنان و زايمان بيمارستان تامين اجتماعي شهرکرد انجام گرفت. ۱۵۰ زن باردار مبتلا به پره اکلامپسي و ۱۵۰ شاهد سالم که از نظر فاکتور سن مورد همگن سازي گروهي قرار گرفته بودند جهت تکميل پرسشنامه طرح، با آنان مصاحبه حضوري صورت گرفت. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري t، کاي دو و نسبت شانس انجام پذيرفت.
يافته ها: ارتباط معني داري بين پره اکلامپسي با بارداري اول، زايمان اول و سابقه شخصي (P<0.001) يا فاميلي پري اکلامپسي (P<0.05) وجود داشت. رابطه معني داري ميان سابقه سقط، استفاده از روش هاي سد کننده پيشگيري از بارداري يا مقاربت منقطع با خطر ابتلا به پره اکلامپسي وجود نداشت. رابطه مستقيم معني دار ميان طول دوره زناشويي با خطر ابتلا به پره اکلامپسي وجود داشت (P<0.001) که اين ارتباط حتي پس از حذف فاکتور تعداد زايمان به عنوان يک متغير مداخله گر، باقي بود.
نتيجه گيري: يافته هاي مطالعه حاضر، فرضيه ناسازگاري ايمونولوژيک را از برخي جنبه ها در جامعه مورد مطالعه خود به چالش کشيده و چنين به نظر مي رسد که شايد فرضيات ديگر در مورد بيماري پره اکلامپسي، براي توضيح دوره زناشويي به عنوان فاکتور خطر اين بيماري مناسب تر باشند.