سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین صادقی – مرکز تحقیقات کشاورزی فارس
محمدجعفر بحرانی – دانشگاه شیراز

چکیده:

به منظور بررسی اثر تراکم بوته و مقادیر کود نیتروژ«ه بر ویژگی های رشد رویشی و درصد پروتئین دانه ذرت دانه ای رقم sc704 آزمایشی در تابستان سال ۱۳۷۸ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شزراز واقع در کوشکک با استفاده از طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار اجام گردید.