سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

زهره عظیم زاده گاوگانی – کارشناس ارشد پترولوژی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

سنگهای ولکانیکی ائوسن و پلوتونیکی الیگوسن در زون البرز غربی – آذربایجان بدلایل مختلفی نظیر شواهد ژئوشیمیایی، تشابه ترکیبات کانی شناسی و سری ماگمائی، شواهد میکروبی و … ارتباط انکارناپذیری از نظر ماگمای مولد و محیط تشکیل دارند یعنی می توان گفت وجود سنگهای نفوذی بعد از ائوسن، تداوم فرایند ماگماتیسم ائوسن می باشد، لذا توجیه و مقایسه سنگهای نفوذی الیگوسن با مجموعه سنگهای بیرونی ائوسن همخوانی دارد.