مقاله ارتباط پزشک و بيمار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۸ در دانشور از صفحه ۷۱ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: ارتباط پزشک و بيمار
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارتباط
مقاله پزشک
مقاله بيمار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معين اطهر
جناب آقای / سرکار خانم: عنبري اكمل كبري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ارتباط خوب بين پزشک و بيمار سنگ زير بناي مراقبت هاي خوب پزشکي است. تحقيقات نشان مي دهد، بيشتر تشخيص هاي پزشکي و تصميم هاي درماني بر اساس اطلاعات به دست آمده از مصاحبه است و اساس مصاحبه پزشکي ارتباط است.
هدف: هدف از اين مطالعه مروري بر نکات لازم در ارتباط پزشک و بيمار و مشخص کردن مواردي است که باعث ايجاد يک ارتباط خوب مي شود.
مواد و روش ها: جهت مروري بر ارتباط پزشک و بيمار منابع Pubmed، Cochrane، Embase، Google، SID و کتابخانه هاي مختلف را از طريق کلمات ارتباط پزشک و بيمار، ارتباط، دکتر، پزشک، بيمار و مهارت مورد بررسي قرار داديم.
نتايج: توانايي برقرارکردن ارتباط يک مهارت اساسي انسان است و مانند بسياري از مهارت ها بعضي افراد استعداد ذاتي بيشتري براي برقراري ارتباط نسبت به بقيه دارند،اما مهارت ها مي توانند و بايد پيشرفت کنند. مروري بر مطالعات آموزش مهارت هاي ارتباطي به دانشجويان پزشکي و پزشکان نشان داده که اين آموزش باعث موفقيت برقراري ارتباط شده است. هدف ارتباط عبارت است از: مبادله اطلاعات، ايجاد فهم مشترک، اعتماد و رسيدن به تصميم گيري مشترک. نياز است پزشکان مهارت هاي اساسي پايه مانند مهارت هاي بين فردي پزشک و بيمار مانند: سلام و احوالپرسي کردن، گوش دادن فعال، همدلي، احترام، علاقه مندي، تواضع، حلم و بردباري، رازداري، جمع آوري اطلاعات، دادن اطلاعات و آموزش بيمار و مهارت هاي پيشرفته ارتباطي را ياد بگيرند.
نتيجه گيري: ارتباط موثر بين پزشک و بيمار نقش مهمي در نظام سلامت دارد. مخلوطي از هنر ارتباط، آموزش، انسان شناسي، مهارت هاي رفتاري و بسياري از علوم ديگر براي برقراري ارتباط موثر موردنياز است.